Curriculum

för
Fredrik Axwik

Han föddes i Skånes centrum, i Eslöv, och växte upp i Glumslöv, Höganäs och Ängelholm. Bland annat lekte han med Martin Dahlin som liten. Martin fick dock inte vara med att spela fotboll, han höll inte måttet... Fredrik å andra sidan gillade själv aldrig att spela fotboll. Brännboll var snarare hans sport, där hans långa slag var direkt ökända. Han gjorde bejublad succé som estradör under skoltiden - en frackbeklädd konferencier och trollkarl med bland annat ett häpnadsväckande tankeläsningsnummer på sin repertoar. Många år senare ledde det till scenen. Där spelade han bland annat eldig sydländsk älskare i ett komiskt stycke av Nobelprisvinnaren Dario Fo. Fredrik studerade språk på Englands Riviera, där John Cleese spelade in sin odödliga "Faulty Towers" och i London samtidigt som Peter Sellers dog, men det hade förstås Fredrik ingen del i. Han utforskade sedermera länderna runt Medelhavet under flera år och jobbade som teknisk illustratör och informatör inom svensk bilindustri under nästan exakt ett decennium. Som frilansande nöjesreporter gick han bl.a. på nattklubb med Sveriges då sexigaste kvinna, Lena Philipson, och tackade artigt nej till alla inviter. Som blivande författare samt frilansjournalist åkte han på research-resor i södra Texas för att dricka inhemsk öl, köra cabriolet under stjärnorna, snorkla i Mexikanska golfen samt rapportera om en unik ny amerikansk bilförsäljningsattityd. Han slutade med konsten tre gånger innan han till sist böjde sig inför det oundvikliga. Det var trots allt konst han skulle syssla med.

TILLBAKA


Konstnären Fredrik Axwiks konstnärskap, med artistnamnet Fredrik Larsson, går inte att precisera inom någon klar kategori eller dagens mainstream. Han går sina egna vägar. Han har hittat en egen spelplan. Förmodligen spelar det roll att han inte blivit formad inom en konstskola i vanlig mening. Med humor och respektlöshet inför konstvärlden och dess kotterier, med ambition och inte minst charm har Fredrik tagit sig an konstvärlden och han bjuder på sig själv. Konstnären bygger upp en egen värld med berättelser, hopp, objekt, performances och teckningar som korsrefererar till varandra. Med humor och alternativa tankemönster reflekterar han över individens uppfattning av sin verklighet. Fredrik har inkorporerat en stor del av sitt konstnärskap i mikronationen Ladonien där han är verksam som evig Konst- och Hoppminister. (se www.ladonia.com)

Under senare år har Fredrik blivit bekant för sina konsthopp, en performance utförd inför publik. Iklädd kostym hoppar konstnären i vattnet. Hoppet kan utföras från en bro, en båt, en kaj eller en egenhändigt byggt hopptorn. Hoppen utför Larsson (Axwik) i protest mot exempelvis: rost, dåligt väder, terrorism, otrevliga människor, vägsalt, dåliga viner, byråkrati… Man ska ha klart för sig att Fredrik är rädd för höjder, och skeptisk mot okända vatten - men ändå hoppar han. Konstnären bär allmänhetens protester som ett ok på sina axlar när han hoppar ner i vattnet. Hoppet blir till en symbolisk handling. Eftersom vattnet har en renande funktion innebär den fysiska handlingen att protesthoppet transformeras till ett hopp i emotionell betydelse. Det fysiska hoppet blir alltså en imperativ uppmaning att hoppas. Ett kännetecknande drag i Fredriks konstnärskap är leken med språkliga termer, språkförskjutningar och dubbelbetydningar. Det uppstår ett slags Wittgensteinskt språkspel vilket också utgör den meningsskapande processen i hans verk. Hans konst är alltså inte att se som illustrationer utan snarare gestaltningar som framhäver det mångtydiga i språket och den språkliga osäkerheten. Hjärnans kognitiva tankemönster får en humoristisk utmaning att tänka på begreppens innehåll.

I Fredriks ljuskonstprojekt SILOSILO (Eslöv, 2004) kan det tyckas att språkspelet inte fanns med och att Axwik snarare har gått över till att arbeta mer med visuella upplevelser. Men vid närmare eftertanke finns även här avsikten att vända på hjärnans tankegångar. Genom att belysa byggnaderna under en period uppstår de facto nya orienteringspunkter i Eslöv. Det förändrar tillfälligt individens spatiala orientering av sin yttervärld. Eftersom individens identitet utgörs av jagets relation till sin yttervärld ger det att individens förhållande till sin yttervärld får nya impulser när det kommer nya möjliga orienteringspunkter. Upplevelsen av Eslöv förändras och det i sin tur förändrar uppfattningen av verkligheten och därmed uppstår en möjlighet till en reviderad identitet - om än tillfälligt. Även efter det att ljuset släcks i projektet kommer minnet av en annan möjligt spatial orientering att leva kvar.

Axwiks utställning ARKIV (2005) kan ses som en start till ett arkiv där Eslövs historia ses ur ett annat och oväntat perspektiv. Axwik samlar i arkivet dokument, berättelser och fotografier, som kan sägas utgöra en grund så att en historisk bevisföring kan företas i syfte att lansera Eslöv som en tidigare badort av rang. Det vill säga att genom att ge en annan bild av Eslövs historia ger han det samtida Eslöv en ny betydelse.

Arkiv är ett projekt som helt följer Axwiks konstnärliga strategi att presentera andra orienteringsmöjligheter. I SILOSILO försköts de fysiska referenspunkterna i Eslöv genom att lysa upp några höga byggnader under de mörka timmarna på dygnet. I ARKIV presenteras en alternativ historiebeskrivning för Eslöv. Är bilden trovärdig? Ja, om man tror på den. I vilket fall som helst är Axwiks projekt ARKIV endast en gradskillnad från hur den etablerade historien skapas.

Den franske filosofen Michael Foucault (1926-1984) använde i sin bok The Order of Things; An Archeology of the Human Sciences ett exempel om sådana tygbitar man använder i lapptäcken. Foucault förställde sig att man gav en uppgift till ett antal olika personer att sortera tyglapparna rationellt och logiskt. Tyglapparna har olika mönster och skiljer sig i fråga om färg, rutighet och brokighet. Personerna kommer att utgå från skiftande kriterier för sin kategorisering och flera möjliga sorteringsgrunder kommer leda till skiftande uppdelning. Det intressanta är att flera av konstruktionerna i efterhand kommer att framstå som rationella och logiska. Foucaults poäng var att även det som kan förefalla vara tingens ordning, rationellt och av naturen givet är i grunden en social konstruktion av många möjliga. Ett av flera områden där Foucault ifrågasatte tingens ordning var hur historien konstrueras.

Martin Schibli
Curator / Konstkritiker
Utbildningar och kurser

 • Konstnärlig Kommunikation - Musikhögskolan GU, Göteborg 2002-2003
 • Idéer om ljudkonst - Valand GU, Göteborg 2002-2003
 • 1900-tals Konst - Valand GU, Göteborg 2002-2003
 • Konst & Kulturteori - Valand GU, Göteborg 2002-2003
 • Kognition, intro/grund - Mind Göteborg 2000
 • Dramaturgi - Pelle Berglund Stockholm 2000
 • Presentationsteknik - Ann Zetterberg Göteborg 2000
 • Kreativ problemlösning - RMI Berghs 2000
 • Oljemålning - Carl Anderson, Trollhättan 1994 - 1987
 • Diplomerad Copywriter (DIHM) - IHM Göteborg 1990-1989
 • Illustratörsutbildning - SIFU Stockholm 1986 och 1987


Bibliografi

 • Nästa Eslöv - Eslöv Nästa (Next stop Eslöv - Eslöv Next) 2010 - Håkan Sandbring, Jesper Aspegren, Anna Envall Lundberg. (Portal413). ISBN 978-91-633-7563-7
 • FRICTION - International Performance Art Festival 2010. Exhibition Catalogue - Uppsala Art Museum, SU-EN. Uppsala Konstmuseum. ISBN 978-91-978897-1-8 
 • World Telekinesis Competition 2009 - a Noxious Sector project, Exhibition Catalogue - Ted Hiebert, Doug Jarvis - (Publishing house "Perro Verlag")
 • Protocols - Micronations (2005) - Edited by Oliver Kochta-Kalleinen (MUU, Artists Association.
  Helsinki, Finland)
 • Hur man blir samtidskonstnär på tre dagar (2005) - Martin Schibli och Lars Vilks - (Nya Doxa Förlag)
 • Myndigheterna som konstnärligt material (2003) - Lars Vilks - (Nya Doxa Förlag)


Verksamheter

 • Konst & Hoppminister

  Sedan 1998 är Fredrik verksam som "Eternal Minister of Art & Jump" i Ladonien, där han har inkorporerat en betydande del av sitt konstnärskap.

 • Hoppkonst (HopArt)

  Sommaren 2002 (juni) startade konstprojektet "Hoppkonst", i samband med detta används ibland artistnamnet "Minister Fredrik Larsson". Fredriks konsthopp ingår i en livslång performance som innebär en turné med hopp på en mängd olika platser både i Sverige och utomlands.

  Hopp i turnén Hoppkonst har hittills genomförs i städer som Borås, Arild (Ladonia), Mölle, Trollhättan, Vänersborg, Malmö, Göteborg, Kalmar, Viskafors samt Helsingfors i Finland. Turnéstarten inleddes (inofficiellt) med ett oannonserat hopp på Älvhögsborgs utomhusbad i Trollhättan. Den officiella premiären genomfördes dock i Viskan i Borås Stadspark. Som 10-års jubilerande projekt berikades London och de fem största älvarna i Norbotten med Konsthopp. (För bilder från hoppen se här). Framtida hopp är planerade i bl.a. Stockholm, Köpenhamn, Barcelona, Austin, Los Angeles, New York, Los Angeles m.fl. Hoppkonst turnén inleddes som ett samarbete mellan The Borås Institute of Conceptual Art, Konceptkonstmuseum i Borås samt Ladonias Konst- och Hoppministerium. Genom en knappt sekundlång performance hoppas Fredrik protestera mot tingens ordning, inte minst tristessen i vardagen som, enligt hans mening, bland annat, byggs upp av:

 • Jantelagen
 • Dåligt väder
 • Obegriplig samtida konst (Larsson är medveten om att han själv ingår där, men han omfattas givetvis inte av sin egen protest)
 • Idioti & Korkad politik
 • Felkompaniet – de som alltid talar om för oss vad vi gör för fel och att vi inte ska göra si eller så
 • Nersmutsning
 • Konsumtionssamhället
 • Byråkrati m.m. (se uppdaterad protestlista här).

Tillbaka till portföljen (Portfolio)

Utställningar 2006-1999

 

I övrigt se: här.

 • ”Europe2006” eller ”Ladoniens Koloniflagga” Genomförde, och övervarade i egenskap av statsman, vid den nya Koloniflaggans hissande i Ladonien. Ett konstprojekt av Maarten Vanden Eynde låg till grund för flagghissningen: http://www.enoughroomforspace.org/europe2006/world.html Arild 7 & 9 maj, 2006.
 • ARKIV - Del II - Eslöv By The Sea. Konstforskningsprojektet om Skånes okända historia ur ett Eslövsperspektiv fortsätter. Konstnären har tagit konsten i sin tjänst för att utforska både sin egen och sin födelsestads okända historia. 100 år gamla bilder och nyupptäckta texter visar upp och berättar om ett hittills helt okänt Eslöv som vintersportort, badort och kulturnav. Utställningen innehåller även en stor del av materialet från "ARKIV - Del I". Text, foto, installation, ljudkonst. Eslöv 25 februari - 2 april, 2006.
 • Brevlådor (Mailboxes). Ett konceptuellt och kontextuellt projekt speciellt riktat till postens lokala brevbärarpersonal. Tre likadana vita begagnade brevlådor sattes upp för "Konstministeriet", "Konstministern" samt "Ministeriets Galleri". Sebbarp, 23 oktober - tillsvidare ,2005.
 • "Förslag nr. 44579" - (Teckning) Ett bidrag till en tävling kring en "konstnärlig utsmyckning" skickades in till Trollhättans Stads tävlingssekretariat som ombesörjde en jurybedömning. Bidraget ställdes ut på stadens Konsthall. Trollhättan 1 - 16 oktober, 2005.
 • Warhol-replica - Konceptuellt måleri (av egen bil). Warhol gjorde ett beställningsjobb 1979 åt BMW och målade en BMW M1, bedriften upprepade genom att rita upp ett snarlikt färgmönster på en skissmodell och överföra det på den riktiga bilen. Bilen avtäcktes under invigningskvällen av Eslövs Biennalen. Eslöv 16 september - 25 september, 2005.
 • EslövsBiennalen - producerade, arrangerade, curaterade (samt ingick själv i) en "Biennal" i Eslöv med c:a 20 deltagande konstnärer. De deltagande konstnärerna representerade både traditionell och samtida konst i foto, måleri, grafik, video, performance, ljud, installation, illustrationer (bok) osv. Ett elektronika band (Neurobash) stod för en 4-timmars live "happening-spelning" under invigningskvällen (som tog sig formen av ett evenemang - en Konstnatt öppen mellan kl. 18-24). Producerade även en website för Biennalen www.webbkultur.se/eslovsbiennalen/ Eslöv 16 - 25 september, 2005.
 • Bokhandel. Agerade bokhandlare i en uppbyggd bokhandel (antikvariat) av kasserade böcker och ljudböcker från Eslövs stadsbibliotek. Besökarna kunde dessutom köpa en av konstnären signerad och numrerad upplaga av en bilbok som ges ut av Volkswagens generalagent i Sverige. Kunderna/publiken fick själv bestämma priset. (relationell estetik) Eslövs Biennalen Eslöv 16 september - 25 september, 2005.
 • ARKIV del 1 - Eslöv By The Sea. Ett konstforskningsprojekt om Eslövs okända historia som badort och kulturnav. Utställningen gjordes i kondenserad form på Eslövs stadsbibliotek i samband med Eslövs Biennalen 2005. Text, foto. Eslöv 16 september - , 2005.
 • Beachvolley & Bikini - Iscensatt performance med 5 agerande deltagare. (I samband med utställningen, Eslöv By The Sea) Eslöv, 21 augusti, 2005.
 • Hoppkonst - Performance. 25 års jubileum för Nimis. Hoppkonst ingick i jubileumsprogrammet. Realiserade och förberedde även andra punkter på programmet under jubileet "Rysk Missil" (Installation) samt "Sjöflygplan inviger Ladoniens hydroplanflygplats" (Performance med sjöflygplan). Arild 31 juli, 2005.
 • ARKIV del 1 - De Flytande Öarna. Separatutställning. Skulptur/Utomhusinstallation. Trollsjön i Eslöv. De flytande öarna är en fristående del till en inomhusinställningen med samma namn. Tre flytande sandöar placerades i Trollsjön i samband med utställningen "Eslöv By The Sea" som en yttre illustration till utställningen. Eslöv 12 juni - 30 november 2005.
 • ARKIV del 1 - Eslöv By The Sea. Separatutställning, ett konstforskningsprojekt om Eslövs okända historia som badort och kulturnav. Utställningen gjordes i Eslövs g:a Vattentorn som omskapades till fyrtorn under utställningstiden. Text, bilder, installation, ljudkonst. Eslöv 30 juli - 21 augusti, 2005.
 • Attention, Please! Galleri Seiku En utställning tillsammans med Klas Eriksson. Installation och illustrerade varningsskyltar, postkonstruktion. Malmö 18 mars - 8 April 2005.
 • Säkerhetszon - Samutställning med Lars Vilks, Stina Deurell. Curator Martin Schibli. Konstrundan i Mittskåne. Performance, skulptur, installation, teckningar m.m. Frostavallen i Höör, 25-28 mars 2005.
 • Skruvmejslar (Screwdrivers). Konceptuellt Foto. Realiserade ett projekt av Jason Rhodes som ingår i Hans Ulrich Obrists "Do It"-projekt. Projektet presenterades på Bollnäsbiennalen (presenterad av Lars Vilks) Curator: Martin Schibli, Lenninge Konstförening Daagarssons-Gården 12 - 28 mars 2005.
 • - Vad är konst? Separatutställning på Biblioteket i Löberöd 17 November 2004 - 16 Januari, 2005.
 • Ljusinstallation, fasadbelysning på Galleri Frans Suell i Malmö. Premiär vid invigning av Galleriet. Malmö, 20 Nov 2004.
 • SILOSILO - Ljuskonstprojekt. Konstnär och projektledare för konstprojektet som belyste fyra av Eslövs högsta byggnader. www.eslov.se/Eslovsguiden/Konst/Silo Eslöv 21 oktober -21 november 2004.
 • Galleri Tapper-Popermajer Deltog med "Pietetsfullt restaurerad Ladonsk Jukebox" i utställningen om Nimis. Malmö 2 oktober, 2004.
 • Hoppkonst i Kalmar Performance i samband med Kummel Festivalen i Kalmar. Kalmar Museum. 28 augusti, 2004.
 • Hoppkonst. Performance. Framförde Hoppkonst i Ladonien. Arild 3 augusti, 2004.
 • Hoppkonst i Viskafors. Performance i samband med invigningen av "Dalonien", ett lydrike till Ladonia på Dalslands Museum i Viskafors. Dalslands Museum 23 maj, 2004.
 • Omfalos på Moderna Museet. Deltog med en konceptuell text angående svensk statsterrorism och stöld av Ladonsk nationalkonst (Omfalos). Utställningen och texten ingår sedan dess i Moderna Museets ägo. Stockholm 1 maj, 2004.
 • "Elefanten Kommer" San Marino, Presidentvalet och Självmordsbombarens Fall", Galleri Valfisken, Simrishamn. Samutställning med Lars Vilks, curator Martin Schibli. Performance, skulptur, installation, teckningar m.m. Simrishamn 6 mars-31 april, 2004
 • Korv & Bröd-estetik (Pilgrimsfalkskorv) Performance. Galleri Valfisken Simrishamn 6 mars, 2004.
 • "Ambassad" - (Re)presentation av Ladonia, Kriget mot Sverige samt Konst & Hopp ministern. "Amorph!03 - Micronation summit". Helsingfors, Finland. 31 augusti - 2 september, 2003
 • Hoppkonst (performance) på Amorph!03 - Harakka ön Helsingfors, Finland. 2 september, 2003.
 • Hoppkonst (performance) på Göteborgskalaset (i samarbete med Kokogruppen). Göteborg 17 augusti, 2003.
 • Korv & Bröd-estetik Performance. (uruppförande). Göteborgskalaset 17 augusti, 2003
 • "Kriget mot Sverige" - Christinehof Slott, Tomelilla - Samutställning med Lars Vilks och Martin Schibli Tomelilla 5 juli - 31 juli, 2003.
 • "Åtta Sinnen" Utförde med Lars Vilks ett större skulpturuppdrag som ingick i projektet "Jordstation" - Det goda Rummet III. Uddevalla Juni-Nov, 2003.
 • "Lek, spel och spådom". Separatutställning. Konceptkonstmuseum i Borås. 17 maj -31 maj, 2003.
 • "KUB" - Uruppförande (ljudkonstperformance) - Sirénfestivalen Göteborg (Musikhögskolan). 6 mars, 2003.
 • "Min bild av världen" - Julsalong Konsthallen, Trollhättan 1 december 2002 - 12 januari, 2003.
 • Hoppkonst - Performance på gallerinatten i Malmö. 28 September, 2002.
 • "Ministry of Art & Jump" (installation & foto) - Galleri Tapper-Popermajer, som en del i utställning "En nations födelse" med undertiteln "Den bästa utställningen någonsin gjord" (Lars Vilks) Malmö 28 september, 2002.
 • Hoppkonst - Performance Vänersborg 22 september samt 31 augusti, 2002.
 • Hoppkonst - Performance - Trollhättan 24 augusti, 2002.
 • Hoppkonst. Performance- (Sillens Dag) Konferencier Fredrik Belfrage. Mölle 27 juli, 2002.
 • Hoppkonst - Performance - Arild 21 juli, 2002.
 • Hoppkonst - (Turnéstart) Performance. Stadsparken, Borås Arrangör: Institutet för Konceptuell Konst, i Borås. 18 juli, 2002.
 • "Body language - the rise and fall of a love affair" (foto) En fast virtuell utställning 1999- Internet www.ministryofart.se
 • "Flygtorn" Utförde tillsammans med Lars Vilks ett större skulpturuppdrag i projektet EXIT 99. Kivik juni, 1999.