JORDSTATION ”8 SINNEN”

Under två veckor i juni 2003 byggde jag tillsammans med Lars Vilks ett torn i samband med Konst i Fyrstad och deras projekt det goda rummet. Del tre av detta projekt under 2003 kallades för ”Jordstationer”.

Vårt arbete var kort och intensivt och bestod av materialanskaffning (mitt jobb), frakt av materialet till parken i centrum av Uddevalla (teaterplantaget, vid gamla badhuset) och sen sammanlagt tre dagars intensivt byggande. Tornet blev 12 meter högt och består av uppskattningsvis tre ton virke. Då projektet är avslutat ska tornet tas ner och virket vi använt oss av återbördas till återvinningscentralen. Givetvis hoppas man att tornet kunde stå kvar som ett Uddevallas Eiffeltorn.

Jordstationer byggdes upp i fyra städer; Lysekil, Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg. Projektet löper under en sex månaders period juni-december och involverar skolorna på respektive ort som kan använda sig av jordstationerna i undervisningssyfte då projektgruppens intentioner har varit att:

att se och förnimma landskapet,
att inta landskapet,
och att förändra landskapet

Läs mer på www.detgodarummet.nu

Namnet ”8 Sinnen” får en del ögonbryn att höjas. De flesta känner bara till 5, 6 eller 7 (allt enligt deras egen utsago). Därför kan det vara på sin plats att räkna upp de 8 sinnena. Lukt, smak, syn, hörsel, känsel känner de flesta till. Vi har dessutom räknat med balanssinnet, sexualsinnet och samordningssinnet. Dessa 8 sinnen kan man nu genom tornet upptäcka och undersöka Uddevalla med.

Vad det gäller sexualsinnet rekommenderas man att ta med egen sexpartner. Ett föreslaget tillvägagångssätt kan vara följande: Klättra upp i tornet och titta ut en plats. Uppsök denna och bedriv älskog. Återvänd till tornet och betrakta den nyss besökta platsen. Har Uddevalla och den platsen nu förändrats i er uppfattning?

JORDSTATION ”8 SINNEN”

För att skaffa sig en djupare inblick i det landskap som utgör Uddevalla föreslår vi att ni tillgriper 8 av era sinnesorgan. Dessa organ kan aktiveras i Jordstationen. Stationen möjliggör både det yttre och det inre. Det finns otaliga detaljer i stationen vilka appellerar till de 8 sinnena.

I entréplanet kan man förslagsvis börja med att tarera sitt balanssinne med hjälp av den sinnrika balansplattan. När man fortsätter uppstigningen ges möjlighet att göra de andra sinnena verksamma: känsel, smak, lukt, hörsel, sexualitet, syn. Med hjälp av samordningssinnet kan man skapa helhetsbilder och förståelse.

Intressanta frågor kan ställas: ”Hur känns Uddevalla?” Hårt eller mjukt? Är hon (om Uddevalla är ”hon”) luden? Vattnig, stenig eller organisk?

Hur smakar Uddevalla? Som en citron? Som oljeblandat fjordvatten? Eller är den mest typiska smaken den som kommer av Uddevallaren, den berömda lokala korven?

Hur luktar Uddevalla? Som exotisk parfym? Havsvatten? Avgaser?

Vilka ljud frambringar Uddevalla? Överröstar någon gång vattnets brusande och trädens sus bilarnas framfart? Finns det andra intressanta ljud att lägga märke till? 

Är Uddevalla en erotiskt laddad stad? Vissa städer lär vara det. En studie i detta fängslande ämne utgår från sexualsinnet som möjligen kan väckas något till liv på denna ort. En komparativ inställning kan underlätta arbetet: Kan man utgå ifrån att den rådande föreställningen om att Uddevalla är mer erotisk än Trollhättan är riktig? Och hur tål ”hon” jämförelsen med Vänersborg för att inte nämna Lysekil?

Vilka dominerande och intrikata synbilder frambringar Uddevalla? Berg, vatten, kranar, skorstenar, master, trädtoppar, arkitektur? För en ingående granskning av många möjligheter ställer jordstationen ett antal sikttuber till betraktarens disposition. Sikttuberna kan även användas som avlyssningsrör.

Fredrik Larsson och Lars Vilks