Utställning Galleri Tapper-Popermajer, Malmö 28.9 – 27.10  2002

När hoppen var slut för säsongen vidtog en omedelbar utställning. Sista hoppet var den 28 september i Malmö och var ett natthopp i samband med Gallerinatten i Malmö. Hoppet utfördes under vernissagekvällen för utställningen där Hoppkonst ingick. Installation (hopptornet) och presentation av Ministeriet var utställt på Galleri Tapper-Popermajer under en månad.

Hoppet blev även omnämnt i stora artiklar i Kvällsposten två dar i rad där Konstministern figurerade och representerade hela evenemanget (Gallerinatten) på stor bild.

Både TV4 Öresund och Sydnytt gjorde intervjuer med Konstministern.